PROJEKTY UE


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działanie 4.1 / pod działanie 4.1.4 - Projekty Aplikacyjne. „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór.”

Głównym celem projektu jest stworzenie koncepcji metod zagospodarowania odpadów piór z ubojni drobiu pożądanych z punktu widzenia ekonomii i skutków społecznych. W ramach projektu przewidziano opracowanie i wytworzenie w wyniku prac koncepcyjnych i badań przemysłowych wytycznych do wdrożenia produkcji dwóch grup ekologicznych włóknin z dodatkiem włókien keratynowych w postaci piór: typu A - do okrywania pryzm śniegu i typu B – do okrywania zasiewów mieszanki trawiasto - bobowatej na terenach trudnych, np. stokach narciarskich, nasypach kolejowych.


Lubuski Regionalny Program Operacyjny, lata 2014-2020.

Działanie 1.4.1 „Wzrost konkurencyjności firmy Poltops Sp. z o.o. poprzez udział w targach krajowych i zagranicznych.” RPLB.01.04.01-08-0005/17

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Poltops Sp. z o.o. na rynku regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym.

Działanie 1.5 Budowa linii produkcyjnych do wytwarzania produktów agroużytecznych w firmie Poltops Sp. z o.o.” nr RPLB.01.05.01-08-0281/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „.Przedsiębiorstwa i innowacje” Poddziałania nr 1.5.1 ”Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne”

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Poltops Sp. z o.o. na rynku regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Uruchomienie produkcji nowych, innowacyjnych produktów przyczyni się do wzrostu przychodów wynikających z pozyskania nowych klientów.

W wyniku realizacji projektu nastąpiło wdrożenie 3 linii produkcyjnych i uruchomienie 3 nowych innowacyjnych, nieprodukowanych do tej pory produktów, co przyczyni się do dywersyfikacji działalności firmy, a w efekcie do wzrostu konkurencyjności Beneficjenta.

Wartość projektu 9 665 237,52

Wartość dofinansowania 3 613 062,50

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 na budowę ciągu pralniczego.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 2/2017 na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysów.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 3/2017 na zakup ciągu do granulowania.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 4/2017 na adaptację pomieszczeń do ciągów produkcyjnych.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 5/2017 na budowę ciągu pralniczego - suszarka do wełny po procesie prania.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 6/2017 na budowę ciągu pralniczego - system przygotowania wełny do prania.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 7/2017 na system pakowania automatycznego.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 8/2017 na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 9/2017 na urządzenie laboratoryjne do badania jakości.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 10/2017 na stację uzdatniania wody.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 11/2017 na fulard oraz kalander.
Zapytanie do pobrania tutaj. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj.
Zapytanie ofertowe nr 12/2017 na przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych.
Zapytanie do pobrania tutaj.


Lubuski Regionalny Program Operacyjny, lata 2007-2013.

Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. RPLB.02.03.00-08-077/09.
Dokument do pobrania tutaj.

Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. RPLB.02.02.00-08-112/08.
Dokument do pobrania tutaj.


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. POIG.01.04.00-08-002/11.
Dokument do pobrania tutaj.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. WND-POIG.08.02.00-08-005/11.
Dokument do pobrania tutaj.

Działanie 6.1 Paszport do eksportu. WND-PIOG.06.01.00-08-013/10.
Dokument do pobrania tutaj.

Napisz do nas

odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe.